Vizsgák - 2013 - 2014. tanév 1. félév

A vizsgákról

A vizsganapokat a 10. oktatási héten a neptun-portálon hirdetjük meg. (Vizsgákat hétfőnként, szerdánként és második péntekenként tartunk. Az előre közölt fenti rendtől intézetünk eltérhet). A vizsgajelentkezések elektronikus úton történnek. A vizsgák 8:00 órakor kezdődnek, a szóbeli vizsgák helyszínéül az Orvosi Biokémia Intézet gyakorlati helységei szolgálnak ('C' folyosó!). (Ezek nem azonosak a félév során használt  gyakorlati helységeikkel). A vizsgán csak az a hallgató vehet részt, aki megszerezte az aláírást orvosi kémiából.

Orvosi kémia tantárgy - CV kurzus

Azon hallgatóink, akik betegség, sikertelen vizsga okán nem teljesítették vizsgakötelezettségüket a 2013-2014 tanév II. félévben jelentkezhetnek az ún. 'CV' kurzusunkra. A nyári vizsgaidőszakban így pótolhatják elmaradt vizsgájukat. Ha egyáltalán nem vizsgáztak, akkor 3 alkalommal, 1 sikertelen vizsga esetén 2 alkalommal, etc. A CV kurzus felvételével kapcsolatban a TVSZ rendelkezései az iránymutatóak. Külön tanszéki engedély nem szükséges a cv kurzusra való regisztrációhoz.

Azon hallgatók, akik beíratkozhatnak és beiratkoznának az orvosi biokémia, molekuláris és sejt biológia I tantárgyra, kérelmeiket adják le január 28-30 között (9:00-11:00)  intézetünk hallgatói adminisztrációs központjában (1.508-as helység). Csak az alábbi nyomtatványon beadott kérelmeket bíráljuk el.

Pozitív elbírálást követően mi továbbítjuk a dékáni hivatal illetékeséhez a támogató dokumentumot. Ez a támogató dokumentum adható, de nem jár minden kérelmezőnek, a tvsz megfelelő szabályainak figyelembe vételével kérhető ez a lehetőség.

Kitöltendő kérelem word formátumban (jelszóval védett)