TUDOMÁNYOS KUTATÁS

Az Intézet tudományos tevékenysége négy kutató részlegben zajlik: Neurokémia, Hemosztázis, Ioncsatorna és Poli(ADP-ribóz) metabolizmus. A fő kutatási területek: A reaktív oxigénszármazékok szerepe a központi idegrendszer normális és patológiás folyamataiban, Az agyi idegvégkészülékek bioenergetikájának tanulmányozása. Az idegszövet mitokondriumainak sajátosságai, Jelátvitel, neuronális differenciáció és apoptózis, A neurodegenaratív betegségek molekuláris patológiájának vizsgálata, A TrpM2 kationcsatorna szerkezet-funkció vizsgálata, Sejt-dependens trombolízis, A trombus mátrix hatása a trombolízisre.

Előző oldal: Gyakorlati jegyzet
Következő oldal: Munkacsoportjaink