TDK-témák

Az Intézetben Tudományos Diákkör is működik, amelynek keretében tagjai kutató munkát végeznek az Intézetben művelt kutatási témákhoz kapcsolódóan. Az elmúlt 5 évben 39 hallgató volt tagja a diákkörnek, ezek közül heten I. díjat nyertek egyetemi TDK konferenciákon, hárman II. díjat, öten III. díjat és egy hallgató I. díjban részesült országos TDK konferencián. TDK-s hallgató szerzői közreműködésével 4 nemzetközi folyóiratban közölt cikk készült, aminek összesített impakt faktora 10,1.

Az Intézet oktatói témavezetői és bírálói teendőket látnak el szakdolgozatok elkészítésénél.


Az Orvosi Biokémiai Intézetben meghirdetett TDK témák a 2013/2014 tanévben

  1. Fibrinszerkezet hatása a fibrinolízisre. Témavezető: Dr. Kolev Kraszimir
  2. A központi idegrendszer bioenergetikája. Témavezető: Prof. Tretter László
  3. A neurodegenerációhoz vezető biokémiai folyamatok. Témavezető: Prof. Tretter László
  4. Mitokondriális funkciók a központi idegrendszer sejtjeiben. Témavezető: Prof. Tretter László
  5. Haladó Mitokondriologia. Témavezető: Dr. Chinopoulos Christos
  6. A TRPM2 kationcsatorna ADP ribóz hidroláz doménjének enzimatikus jellemzése. Témavezető: Dr. Csanády László
  7. A CFTR klorid csatorna szerkezet/funkció vizsgálata Témavezető: Dr. Csanády László
  8. Az a-ketoglutarát dehidrogenáz enzimkomplex ROS-termelésének mechanizmusa és szerkezeti vonatkozásai. Témavezető: Dr. Ambrus Attila
  9. Multienzim komplexek szerkezete. Témavezető: Dr. Ambrus Attila
  10. Piridin mukleotidok metabolit család (cADPribóz, NAADP, ADPribóz) szerepe a metikondriumban. Témavezető: Dr. Bak Judit

2013. szeptember 30.

Készítette: Dr. Kolev Kraszimir egyetemi docens, TDK felelős
Jóváhagyta: Dr. Ádám Veronika  egyetemi tanár, intézet igazgató