Orvosi biokémia, molekuláris és sejtbiológia I tankönyvek és jegyzetek

Tankönyvek, jegyzetek, prezentációk
 • Ádám - Dux - Faragó -Fésűs - Machovich - Mandl - Sümegi: Orvosi Biokémia - Egyetemi tankönyv, Szerkesztette: Ádám Veronika, Medicina 2001, II. kiadás
 • Hrabák – Idei - Mészáros – Staub – Tóth – Vér: Biokémia Aminosavak, peptidek, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak, vitaminok és koenzimek szerkezete és tulajdonságai - jegyzet. Szerkesztette: Mandl József
 • Keszler - Mandl - Mészáros - Solymossy - Tóth: Orvosi kémia és biokémia a laboratóriumban elsőéves orvos- és fogorvostan-hallgatóknak, gyakorlati jegyzet.
 • Bánhegyi Gábor: Szubcelluláris biokémia
 • Hrabák - Mészáros - Müllner: Orvosi Kémia és Biokémia feladatgyűjtemény
 • A tanszéki honlapon közzétett gyakorlati és szemináriumi e-tananyag
  • Szénhidrátok
  • Hemoglobin és mioglobin
  • Sejtbiológia 1
  • Lipidek
  • Vitaminok
  • A ß-galaktozidáz indukció vizsgálat – gyakorlat elírása e-tananyag
  • A pGL3 basic vektor restrikciós emésztése és gél elektroforézise
a
A ß-galaktozidás és a pGL3 basic vektor restrikciós emésztése című gyakorlatok intézetünk védett oldaláról tölthetők le.