Tankönyvek, jegyzetek - 2013 - 2014. tanév I. félév

Tankönyvek, jegyzetek
,
Gergely Pál – Erdődy Ferenc – Vereb György: Általános és Bioszervetlen Kémia – tankönyv 2001, javított kiadás 2005
Csermely Péter, Hrabák András, Idei Miklós, Mészáros György: Bioorganikus kémia – jegyzet, 2005 (szerk.: Mandl József)
Orvosi kémiai és biokémiai gyakorlatok c. jegyzet, 2006 (szerk.: Keszler Gergely)
Hrabák A., Mészáros Gy., Müllner N.: Orvosi kémia és biokémia feladatgyűjtemény – jegyzet. 2005 (szerk.: Hrabák András) 
Tóth Miklós: Szervetlen kémia – jegyzet, 2006

,
,
,