Orvosi kémia tantárgy

Tárgynév: Orvosi kémia
Neptunkód: AOKOBI001_1M
Kreditpont: 6
Óraszám: elméleti: 3; gyakorlat: 3,5

2013–2014 tanév I. félév
Szorgalmi időszak: 2013. szeptember 9. - 2013. december 13.
Vizsgaidőszak: 2013. december 16. - 2014. január 25.
Ismétlővizsga-időszak: 2014. január 28. - 2014. február 1.
Tárgyfelelős: Dr. Ádám Veronika intézetigazgató
Tanulmányi felelős: dr. Léránt István +36-20-6632267

A tárgy tematikája

Általános kémia

Kémiai kötések - Atom rádiusz, ionizációs energia, eletronegativitás fogalma. Molekula- és hibrid-orbitálok. Ionos, kovalens, és fémes kötés. Molekulák közötti kölcsönhatások. Halmazállapotok. Oldatok - az oldás folyamata, koncentráció, híg oldatok törvényei, ozmózisnyomás, orvosi jelentőségük. Elektrolit oldatok, vezetőképességük. Elektrolit oldatok, vezetőképességük. A víz szerkezete, ionszorzata, pH számítás. Savak, bázisok, sók, puffer oldatok, orvosi szempontból fontos puffer rendszerek. Redox folyamatok - Oxidációs szám, redox reakciók, az elektrokémiai petenciál, első- és másodfajú elektródok, pH mérés. A biológiai redoxpotenciál, élettani jelentősége.

Kémiai termodinamika

Reakciókinetika, tömeghatás törvénye, egyensúlyi állandó.

Szerves kémia

Izoméria fogalma és típusai. Szerves vegyületek váz szerinti ismertetése: alkánok, alkének, alkinek, aromás vegyületek. Szerves kémiai reakciók, reakciómechanizmusok típusai. Halogén-, oxigén-, nitrogén-, kéntartalmú funkciós csoportokat tartalmazó szerves vegyületek tulajdonságai, biológiai szempontból fontos reakciói.

Szervetlen kémia

A nemesgázok, a halogén-, az oxigén-, a nitrogén- a széncsoport- földfémek, alkáli földfémek, alkáfémek, nehézfémek jellemzése. Az oxigéntartalmú szabad gyökök, a levegőszennyezés, az ózon jelentősége.