Orvosi kémia - 2013 - 2014. tanév 1. félév

Az Orvosi Kémia tárgy az emberi szervezet fontosabb vegyületeit, az életfolyamatokban lejátszódó kémiai folyamatokat mutatja be.  A megismert összefüggések segítik a biokémia elsajátítását és fontosak az orvosi gyakorlatban. E kémiai ismeretek az élettan, a patofiziológia, a farmakológia, a klinikum és a laboratórium diagnosztika területén is nagy jelentőségűek. A tárgy főbb témakörei: általános kémia, szervetlen és szerves kémia. Hangsúlyt kap a pH fogalma és a puffer oldatok jellemzése, az oxido-redukciós folyamatok, a biológiailag fontos szervetlen és szerves molekulák szerkezete témakör, ezek orvosi vonatkozásai. Az elméleti oktatás során megismert tanagyag megértését gyakorlati, szemináriumi foglalkozások is segítik.

Tájékoztató füzet

 


Előző oldal: OKTATÁS
Következő oldal: Orvosi kémia tantárgy