Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia II

Orvosi Biokémia, Molekuláris és Sejtbiológia tárgy tanulmányozása során a hallgatók elsajátítják az emberi szervezetben végmenő anyagcsere-folyamatok átfogó molekuláris szintű leírását különös tekintettel e folyamatok orvosi vonatkozásaira. A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek az élettani és patológiás folyamatok komplex, molekuláris szintű értelmezésére.

A gyakorlati készségek tekintetében alapvető biokémiai technikákat (gél-elektroforézis, kromatográfiás eljárások, rekombináns DNS technikák, enzim kinetikai módszerek) és klinikai biokémiai módszereket (enzim diagnosztikai eljárások, vércukor, koleszterin, véralvadás vizsgálata) sajátítanak el úgy, hogy minden hallgató lehetőséget kap arra, hogy személyesen végezze el az összes mérést.

Az elméleti készségek fejlesztésére probléma orientált oktatás módszerével megközelítjük néhány kiemelt patológiás állapot molekuláris hátterét (cukorbetegség, cardiovascularis betgségek), amely során a hallgatók szakirodalom-használatát is fejlesztjük (cikk-referálás). Elméleti felkészültségükről a hallgatók egységes írásos tesztvizsgák keretében tesznek tanúbizonyságot. Gyakorlati készségeiket a laboratóriumi munka folyamatos értékelésével ellenőrizzük (az oktatók minden egyes elvégzett mérést minősítenek) valamint a kurzus befejeztével gyakorlati szigorlat letételével.


.
.
.
.