Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia II. tantárgy

Tárgynév: Orvosi Biokémia, Molekuláris- és Sejtbiológia II.
Neptunjód: AOKOBI290_2M
Kreditpont: 6
Óraszám: elméleti: 3;    gyakorlati: 3;

2013-2014 tanév I. félév

Szorgalmi időszak: 2013. szeptember 9 - 2013. december 13

Vizsgaidőszak: 2013. december 16 2014. január 27.
Ismétlővizsga időszak: 2013. január 28. - 2014. február 1.
Tárgyfelelős: Dr. Ádám Veronika  egyetemi tanár, intézetigazgató
Tanulmányi felelős: dr. Kolev Kraszimir