Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I. tantárgy

Tárgynév: Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I

Tárgyfelelős: Dr. Ádám Veronika intézetigazgató
Tantárgy típusa: kötelező
Neptun kódja: AOKOBI010_1M
Kreditértéke: 7
Óraszám: elméleti: 3 gyakorlat: 4

Tanévbeosztás: 2012/2013 tanév II. félév
Szorgalmi időszak: 2013. február 04-től május 17-ig
Vizsgaidőszak: 2013. május 21-től június 28-ig; 2013. augusztus 21-től augusztus 30-ig
Ismétlővizsga-időszak: 2013. szeptember  2-6-ig

Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I tárgy oktatói, szeminárium és gyakorlatvezetői
Ádám Veronika prof.
Ambrus Attila dr
Bak Judit dr
Bauer Pál dr
Csanády László dr
Dóczi Judit dr
Hullán Lehel dr
Kovács Tünder dr
Léránt István dr
Maróthyné dr. Tóth Erzsébet
Szikla Károly dr
Tenke Éva dr
Tóth Balázs dr
Töröcsik Beáta dr
Tretter László prof

Gyakorlati előkészítő munkacsoport – Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
Keszler Gergely dr
Szabó Róbertné dr munkacsoport vezető
Stroe Márta
Pelczer Kinga

Oktatási ügyintézés

Bökönyi Miklósné oktatási adminisztrátor 1.508-as helység biokonyv@eok.sote.hu +36-1-4591500#60061; +36-20-6660061

Oktatási szünetek:

2013. február 13.,14. II.,III.,IV.,V.,VI.évf. hallgatói számára TDK konferencia. I. éves hallgatókat NEM érinti.
2013. március 14. (csütörtök)
2013. március 15. (péntek) Nemzeti Ünnep
2013. március 25-29-ig húsvéti szünet
2013. április 10. (szerda)