Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia III

ÁTIRÁNYÍTÁS AZ ÚJ HONLAPRA!

Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia III

 

A tantárgy célja olyan készségek fejlesztése az orvostanhallgatóknál, amelyek képessé teszikőket az emberi szervezetben folyó élettani folyamatok komplex, molekuláris szintű értelmezésére. Az előadásokkeretében tárgyalt fő témák: - A metabolikus utak integrációja az egész szervezet szintjén (az egyes szervekmetabolikus jellemzői, szervek közötti metabolikus kommunikáció).- Neurokémia (membránpotenciál,iontranszportok, intracelluláris Ca2+-homeosztázis, kémiai jelátvitel a szinapszisokban). - Szignál transzdukció(intracelluláris jelátviteli mechanizmusok). - A hemostasis molekuláris alapjai. - A molekuláris biológia orvosivonatkozásai (az eukaryota génexpresszió szabályozása, az eukaryota sejtciklus, apoptosis, a rosszindulatú daganatokmolekuláris biológiája). A gyakorlatok keretében az orvostanhallgatók klinikai biokémiai módszereket sajátítanak elés emellett különösen gyorsan fejlődő, ígéretes területek ("a holnap orvostudománya") kerülnek tárgyalásra problémaorientált diszkusszió formájában (génmanipulációs technikák, a humán génterápia).


Előző oldal: Követelményrendszer
Következő oldal: Gyógyszerészi biokémia I