Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I

ÁTIRÁNYÍTÁS AZ ÚJ HONLAPRA!

Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I

Fehérje (1-5)
–  A fehérjék általános jellemzése, a fehérjéket felépítő aminosavak tulajdonságai, reakciói, elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezet. Fehérje szerkezet és a biológiai funkció összefüggése, – keratin, kollagén, elasztin, mioglobin, hemoglobin. A mioglobin és hemoglobin oxigén telítése. Sarlósejtes anémia.
Enzimológia (6-8) – Az enzimek hatásmechanizmusa, koenzimek szerepe, a szerin proteázok. A Michaelis-Menten kinetika. Multienzim komplexek, izoenzimek, klinikai jelentőségük. Enzim aktivitás egységek. Az anyagcsere szabályozás alapelvei.
Sejtbiológia (9-12) – Az eukarióta sejt szerveződése, kompartimentalizáció. A sejtmembrán szerkezete, működése, a sejtmag. Az intracelluláris membránrendszerek, a durva és a sima felszínű endoplazmatikus retikulum, a Golgi-rendszer, lizoszóma, mitokondrium, protoplazma, citoplazma, citoszól, nukleoplazma. Az organellumok mozgása és mozgatása. Citoszkeleton, vezikuláris transzport mechanizmusa. Fehérjeimport: Az organellum proteomjának kialakulása. Metabolizmus és transzport: A metabolom kialakulása. Az organellumok metabolikus profilja.
Molekuláris biológia (13-28) – A DNS és RNS – struktúra és funkció. A replikáció mechanizmusa prokariotákban és eukariotákban. Transzkripció, az m-RNS érése. A genetikai kód. A fehérjeszintézis iniciációja és elongációja, illetve terminációja pro- és eukariotákban. A molekuláris biológia orvosi vonatkozásai (az eukaryota génexpresszió szabályozása, a rosszindulatú daganatok molekuláris biológiája). Az eukaryota sejtciklus, Az apoptózis legfőbb jellegzetességei, aktivációs mechanizmusok. A kaszpázok hasítását kiváltó intrinsic és extrinsic útvonalak; a DNS sérülései és az apoptózis, a p53 gén expressziója. A p53 aktivitás szabályozása. Génmanipulációs technikák, a humán géntranszfer, a génterápia alapjai). A Human Genom Projekt eredményei, alkalmazhatósága az orvostudományban.Szénhidrátok, lipidek, vitaminok. Leíró biokémia. Ez utóbbi három anyagrész szemináriumi foglalkozások keretében történik.