Követelményrendszer

A Biokémia II. tantárgy követelményei III. éves gyógyszerészhallgatók számára

A tantárgy felvételének előkövetelménye vagy felmentés:

A regisztráció követelménye a Biokémia I. és a Szerves kémia II. tantárgyakból tett sikeres vizsga. Más karon vagy más egyetemen hallgatott tárgy esetén a tematika összehasonlítása után tudjuk elbírálni az ottani kurzus elfogadását, tehát az írásban benyújtott felmentési kérelmet bármely félévre vonatkozóan (Biokémia I. vagy II.)

Tankönyvek, jegyzetek:

Az előadások ábrái a hallgató saját jegyzeteivel kiegészítve képezik elsősorban a vizsga és a zárthelyi dolgozatok anyagát.
Hivatalos tankönyv: Ádám V.: Orvosi Biokémia
Ajánlott tankönyv: Berg-Tymocko-Stryer: Biochemistry, 7th edition
Gyakorlati jegyzet: az intézet honlapján fellelhető gyakorlatok
(vagy Szabados György által szerkesztett  Biokémiai laboratóriumi kísérletek)

Évközi számonkérések:

Két zárthelyi dolgozat egy-egy óra időtartamban a gyakorlatok végén a 7-8. héten az 1-5. hét előadásainak témájából (1-1 kérdés metabolikus integráció, véralvadás, jelátvitel, neurokémia) plusz az 1-3.  gyakorlatok anyagából; a 11-12. héten a 6-10. hét előadásainak témájából 4 kérdés és a 4-5. gyakorlatok anyagából 1 kérdés. Az előadók javítják a saját kérdésüket, a gyakorlatvezető  a gyakorlati kérdést.

Aláírás feltétele:

Két hiányzásnál több nem megengedett a gyakorlatokról. Másik gyógyszerészcsoporthoz való csatlakozással pótolható ugyanazon témájú gyakorlat. Igazolást nem kérünk.

Vizsga:

Az írásbeli szigorlati vizsga hasonló az évközi dolgozatokhoz, szöveges, képletes, problémamegoldó kérdéseket kapnak a hallgatók. Az 5 kérdésre 2 órát biztosítunk. 2 kérdés az I. félév és 2 kérdés a II. félév témaköreiből, plusz 1 gyakorlati kérdés várható. Pontozás és osztályozás:

20-26 elégséges
27-34 közepes
35-42 jó
43-50 jeles

A félévi egy vagy két dolgozat eredményét az azonos témájú elméleti vizsgakérdés helyett beszámítjuk, amennyiben eléri a 35 pontot a hallgató az évközi dolgozatokban. 35-42 pont esetén 8 pontot, 43-50 pont esetén 10 pontot tudunk beszámítani dolgozatonként. Ez a kedvezmény az ismételt biokémia vizsgán is érvényes, de csak a 2013/14. tanév I. félévének vizsgaidőszakában, a CV (halasztott) és az FM (évismétlő) kurzusokon elévül. A gyakorlatokra külön jegyet nem kapnak az indexben.

Vizsgajelentkezés módosítása 48 órával a vizsga kezdete előtt történhet a Neptun rendszerben. Vizsgáról való távolmaradás igazolása hivatalos dokumentummal, pl. orvosi igazolással lehetséges.

Vizsga után a hallgatónak lehetősége van dolgozatának megtekintésére, azzal kapcsolatban kérdések feltételére. A kérdéseket a tanulmányi felelős vagy a kérdést javító oktató válaszolja meg. Az írásbeli vizsgák papírjairól másolat, felvétel semmilyen formában nem készíthető.

Biokémia dolgozatok a 2013/14 tanév I. félévében

A hallgatók év közben fakultatívan két dolgozatot írhatnak meg, ezek egymástól függetlenek, vagyis az egyik sikertelensége esetén is javasoljuk a második megírását. Egy évközi dolgozat 5 kérdésből áll, kérdésenként maximálisan 10 pont érhető el, vagyis a maximális pontszám 50. Ebből minimálisan 35-öt kell elérni ahhoz, hogy a szigorlati írásbeli vizsgán ebből a témából a hallgató megajánlást kapjon a következőek szerint: ha az évközi írásbeli eredménye 35-42 pont, 8 megajánlott pontot kap, ha 43-50, akkor 10 megajánlott pontot.

Az első témakör: Metabolikus integráció, véralvadás, jelátvitel, neurokémia.

A második témakör: az előadáson ezután következő anyagrész.

Mivel a szigorlaton összesen 5 kérdést kapnak, kettőt az első féléves anyagból, kettőt a második féléves anyagból, és egyet gyakorlatról, a fent jelzett első témakörből megszerezhető 8 vagy 10 pont az erre vonatkozó szigorlati kérdés alóli mentesülésre használható fel.  Ugyanígy, a következő zárthelyi megírásával a második témakör szigorlaton történő újra megírása alól mentesülhetnek.

Mivel a 2. dolgozat a 11. (1. számú csoportok) és 12. heti (2. számú csoportok) gyakorlaton kerülhet megírásra, az eredményeket félév végéig megtudják. Azon hallgatók, akik betegség miatt nem tudják bármelyik dolgozatot megírni, a 14. héten ezt bepótolhatják , ha orvosi igazolást hoznak.

Jó tanulást, sikeres dolgozatokat!

 


Előző oldal: Tankönyvek, jegyzetek
Következő oldal: Szigorlati tételek