Hemosztázis Kutató Részleg

A Hemosztázis részleg a vezető halálok, a szív- és agyér-betegségek hátterében álló atherothrombosis molekuláris aspektusaival foglalkozik. A kóros alvadási folyamatok patomechanizmusának vizsgálata mellett fő céljaink között szerepel a patológiás vérrögök feloldásában használatos proteázok enzimológiai jellemzése, illetve az érfali komponensek és a vérsejtek intravaszkuláris trombusok stabilizálásában betöltött szerepének megismerése. Kutatásaink távlati célja a jelenleg elérhetőnél magasabb hatékonyságú trombolítikus terápiák fejlesztése, illetve az ehhez szükséges molekuláris célpontok azonosítása.


Munkacsoport tagjai aa Rólunk írták
a
a
aa

A fibrint körülvevő molekuláris „pajzs”

Barát, vagy ellenség? Fehérvérsejtek a trombusokban

a
a
aa
a
a
aa
a
aaBlood 2003; 101: 4380-4386 aaaalink
aaJ Biol Chem 2004; 279: 39863-39871 aaaalink
aaJ Thr Haemost 2007; 5: 1265-1273aaaa aaaalink

aa aaJ Thr Haem 2010; 8: 1624-1631aaaaaalinkaaaa
aaThr Res 2010; 126: e94-e101aaaaaaaalinkaaaa
a

A jelenleg elérhető, a vérrög feloldását célzó szerek sokszor (részben) hatástalanok a szívinfarktus és stroke esetében kialakuló szöveti károsodásért felelős „érdugók” feloldásában. A Hemosztázis Munkacsoportban zajló kísérleti és elméleti munka olyan új komponenseket (fehérjék, lipidek) tárt fel, amelyek különböző sejtekből (fehérvérsejtek, vérlemezkék) származnak, és amelyek a vérrögök feloldásának hatékonyságát befolyásolni képesek. Részletesen


Kutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy a fehérvérsejtek kettős szerepet játszanak az atherothrombosis folyamatában. Nem előnyös tulajdonságuk, hogy az érfal szerkezetének módosításával stabil vérrögök kialakulását segítik elő, másfelől azonban közreműködnek a vérrögök feloldásában is, így a trombotikus folyamatok kimenetelének befolyásolásában jótékony hatásuk is van.
Részletesen
a
a
aa a
a


A mechanikai erők és a vörösvértestek nem csupán passzív résztvevői a trombolízisnek
A fibrin elleni küzdelem fegyvertára
a
a
aa a
a
aa
a


aaJ Thr Haem 2011; 9: 979-986 aaaalinkaaaa
aaA T V Biol 2011; 31: 2306- 13aaaa aaaalinka


aaBlood 2011; 117: 661-668aaaaaaaalinkaa
a
a


A mechanikai erőket és a kémiai reakciókat általában különálló jelenségnek szokás tekinteni, azonban a trombolízis esetében szorosan összetartoznak. Megfigyeléseink szerint a beszűkült artériákban az áramlás a fibrinszálakat a nyíróerők iránya mentén rendezi, és ez a mechanikai hatás jelentősen megnöveli az alvadék enzimatikus emésztéssel szembeni ellenállását.
Részletesen
A londoni NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control) intézettel együttműködve, génmanipulációs technikák segítségével létrehoztuk a legspecifikusabb endogén vérrög-oldó enzim, a szöveti típusú plazminogén aktivátor (tPA) különféle szerkezeti variánsait. A tPA szerkezet/hatás összefüggéseit ilyen rekombináns enzim-változatokkal, domén-depletált és fluoreszcens fehérjével kapcsolt variánssal vizsgáltuk, amelyek segítségével meg tudtuk határozni az egyes domének konkrét szerepét különböző felépítésű vérrögökben, a lízis különböző stádiumaiban.
Részletesen

 


Előző oldal: References
Következő oldal: Poli (ADP-ribóz) metabolizmus Munkacsoport