Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia II gyakorlatok és szemináriumok


A gyakorlatok időpontjában csoportjaink felváltva gyakorlati, illetve konzultációs foglalkozásokon vesznek részt. Összesen 18 csoport számára tartunk foglalkozást, a páratlan számmal (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17) illetve páros számmal (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18) jelölt csoportok számára külön-külön tematika szerint szervezzük meg a gyakorlati és konzultációs alkalmakat.

A gyakorlatok helyszíne: Orvosi Biokémia Intézet gyakorló helységei, EOK-épület, I. emelet 'C' folyosó, Budapest IX:, Tűzoltó utca 37-47. H-1094.

Konzultáció: keddenként - Beznák Aladár előadóterem; csütörtökönként - Hári Pál előadóterem,  EOK-épület,  Budapest IX:, Tűzoltó utca 37-47. H-1094.

Az 1. heti gyakorlat / konzultáció menetrendje speciális: Az első héten a gyakorlati időt megfelezzük kísérlet és konzultáció között. A páratlan számú csoportok a kísérlettel kezdik a gyakorlatot, a páros csoportok pedig a Beznák Aladár előadóteremben (kedden) és a Hári Pál előadótereben (csütörtök) konzultációval. Hetven perc múlva 10 perces szünetet tartunk és a csoportok helyet cserélnek.

A 2. héten megtartandó  enzimkinetika gyakorlatok színhelye.

Az enzimkinetika gyakorlat időpontja nem feltétlenül azonos a gyakorlat időpontjával!


A gyakorlatok és konzultációk időpontja, gyakorlat vezetők

Nap időpont Páratlan számmal Páros számmal Gyakorlatvezetők
jelölt csoportok jelölt csoportok
Kedd 10:45-13:15 01 02 Komáry Zsófia dr
03 04 Léránt István dr
05 06 Tóth Erzsébet dr
Csütörtök 08:00-10:30 07 08 Varga-Szabó Veronika / Farkas Ádám
09 10 Bartha Katalin dr
11 12 Törőcsik Beáta dr
Csütörtök 10:45-13:15 13 14 Varjú Imre dr
15 16 Szabados György dr
17 18 Bartha Katalin dr

Helyettesítések

Kedd 10:45-13:15: Törőcsik Beáta dr, Balázs Nóra, Csütörtök 8:00-10:30 Varga-Szabó Veronika, Farkas Ádám;  Csütörtök 10:45-13:15 Tóth Erzsébet

Konzultációvezető oktatók

Kolev Kraszimir dr.
Komorowicz Erzsébet dr.
Tretter László prof.

Gyakorlati és konzultációs tematika páratlan számmal jelölt csoportoknak

Hét Dátum Téma Foglalkozás
1. 09:09-09:13 Balesetvédelmi oktatás.
Munkavédelmi oktatás.
A tripszin amidolítikus aktivitásának mérése 70 percben
Konzultáció 70 percben
Gyakorló
Beznák / Hári előadóterem
2. 09:16-09:20 Számítógépes enzimkinetika Informatikai laboratórium
3. 09:23-09:27 A szukcinát-dehidrogenáz kompetitív gátlása Gyakorló
4. 10:30-10:04 Génterápia - Kolev Kraszimir dr. Konzultáció
5. 10:07-10:11 A mitokondriális oxidáció mérése Gyakorló
Kieg. a mit. ox. gyakorlathoz (gyakorlatvezetőknek)
6. 10:14-10:18 A tejsavas acidózis - Tretter László prof.
Konzultáció
7. 10:21-10:25 A piruvát-kináz allosztérikus szabályozása Gyakorló
8. 10:28-10:31 Fruktóz intolerancia
McArdle-kór - Tretter László prof.
Konzultáció
9. 11:04-11:08 A lipidemésztés, a lipáz aktivitás vizsgálata Gyakorló
10. 11:11-11:15 Az inzulin szignáltranszdukciója - Komorowicz E. dr. Konzultáció
11. 11:18-11:22 Koleszterin és triglicerid meghatározás Gyakorló
12. 11:25-11:29 Lipoprotein lipáz hiány
Karnitin deficiencia - Komorowicz Erzsébet dr.
Konzultáció
13. 12:02-12:06 Tripszin tisztítása affinitás kromatográfiával.
A tripszin és a kimotripszin szubsztrát specificitása
Gyakorló
14. 12:09-12:13 Veleszületett hiperammonémiák
B12 vitamin hiány, metilmalonsavas acidémia -
Kolev Kraszimir dr.
Konzultáció


Gyakorlati és konzultációs tematika páros számmal jelölt csoportoknak

Hét Dátum Téma Foglalkozás
1. 09:09-09:13 Konzultáció - 70 percben
Balesetvédelmi oktatás.
Munkavédelmi oktatás.
A tripszin amidolítikus aktivitásának mérése
70 percben
Beznák / Hári előadóterem

Gyakorló
2. 09:16-09:20 Számítógépes enzimkinetika Informatikai laboratórium
3. 09:23-09:27 Génterápia - Kolev Kraszimir dr. Konzultáció
4. 09:30-10:04 A szukcinát-dehidrogenáz kompetitív gátlása
Gyakorló
5. 10:07-10:11 A tejsavas acidózis - Tretter László prof.
Konzultáció
6. 10:14-10:18 A mitokondriális oxidáció mérése Gyakorló
Kieg. a mit. ox. gyakorlathoz (gyakorlatvezetőknek)
7. 10:21-10:25 Fruktóz intolerancia.
McArdle-kór - Tretter László prof.
Konzultáció
8. 10:28-10:31 A piruvát-kináz allosztérikus szabályozása Gyakorló
9. 11:04-11:08 Az inzulin szignáltranszdukciója - Komorowicz E. dr Konzultáció
10. 11:11-11:15 A lipidemésztés, a lipáz aktivitás vizsgálata Gyakorló
11. 11:18-11:22 A lipoprotein-lipáz hiány
A karnitin deficiencia Komorowicz Erzsébet dr.
Konzultáció
12. 11:25-11:29 Koleszterin és triglicerid meghatározás Gyakorló
13. 12:02-12:06 Veleszületett hiperammonémiák
B12 vitamin hiány, metilmalonsavas acidémia
Kolev Kraszimir dr.
Konzultáció
14. 12:09-12:13 Tripszin tisztítása affinitás kromatográfiával.
A tripszin és a kimotripszin szubsztrát specificitása
Gyakorló

Gyarkorlati tematika gyakorlatvezetőknek

Hét Dátum Gyakorlat
1. 09:09-09:13 Balesetvédelmi oktatás, a tripszin amidolítikus aktivitásának mérése
2. 09:16-09:20 Számítógépes enzimkinetika
3. 09:23-09:27 A szukcinát-dehidrogenáz kompetitív gátlása
4. 09:30-10:04 A szukcinát-dehidrogenáz kompetitív gátlása
5. 10:07-10:11 A mitokondriális oxidáció mérése
Kieg. a mit. ox. gyakorlathoz (gyakorlatvezetőknek)
6. 10:14-10:18 A mitokondriális oxidáció mérése
7. 10:21-10:25 A piruvát-kináz allosztérikus szabályozása
8. 10:26-10:31 A piruvát-kináz allosztérikus szabályozása
9. 11:04-11:08 A lipidemésztés, a lipáz aktivitás vizsgálata
10. 11:11-11:15 A lipidemésztés, a lipáz aktivitás vizsgálata
11. 11:18-11:22 Koleszterin és triglicerid meghatározás
12. 11:25-11:29 Koleszterin és triglicerid meghatározás
13. 12:02-12:06 Tripszin tisztítása affinitás kromatográfiával.
A tripszin és a kimotripszin szubsztrát specificitása
14. 12:09-12:13 Tripszin tisztítása affinitás kromatográfiával.
A tripszin és a kimotripszin szubsztrát specificitása


Konzultációs tematika konzultációvezetőknek

Hét Dátum Konzultáció
1. 09:09-09:13 A biokémia gyakorlatok, konzultációk rendszere - Kolev Kraszimir (70 perc)
2.
3. 09:23-09:27 Génterápia - Kolev Kraszimir.
4. 10:01-10:05 Génterápia - Kolev Kraszimir
5. 10:08-10:12 A tejsavas acidózis - Tretter László prof
6. 10:14-10:18 A tejsavas acidózis - Tretter László prof
7. 10:21-10:25 Fruktóz intoleranciaMcArdle-kór - Tretter László prof
8. 10:28-10:31 Fruktóz intoleranciaMcArdle-kór - Tretter László prof
9. 11:04-11:08 Az inzulin szignáltranszdukciója - Komorowicz Erzsébet
10. 11:11-11:15 Az inzulin szignáltranszdukciója - Komorowicz Erzsébet
11. 11:18-11:22 A lipoprotein-lipáz hiány, a karnitin deficiencia - Komorowicz Erzsébet
12. 11:25-11:29 A lipoprotein-lipáz hiány, a karnitin deficiencia - Komorowicz Erzsébet
13. 12:02-12:06 Veleszületett hiperammonémiák, & B12 vitamin hiány, metilmalonsavas acidémia -
Kolev Kraszimir dr.
14. 12:09-12:13 Veleszületett hiperammonémiák, & B12 vitamin hiány, metilmalonsavas acidémia
Kolev Kraszimir dr.