Orvosi biokémia, molekuláris és sejtbiológia I gyakorlatok, szemináriumok

A gyakorlatok helyszíne

A Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet gyakorló helységei, Budapest IX., Tűzoltó utca 37–47. H–1094, I. emelet 'D' folyosó.

A szemináriumok helyszíne

Semmelweis Egyetem EOK Beznák Aladár előadóterem, Hári Pál előadóterem, Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47, H-1094, I. emelet

Csoportok, gyakorlatok időpontja, gyakorlatvezetők

E1 Csütörtök 15:10-18:25 Kovács Tünde dr
E2
Bauer Pál dr
E3 Tóth Balázs dr
F1 Kedd 12:25-15:40 Léránt István dr
F2 Ambrus Attila dr
F3 Dóczi Judit dr
G1 Hétfő 08:00-11:15 Szikla Károly dr
G2 Bak Judit dr
G3 Hullán Lehel dr
H1 Szerda 11:35-14:35 Bak Judit dr
H2

Csanády László dr
H3 Tenke Éva dr

Szemináriumok időpontja, helyszíne, szemáriumvezetők

Hét   Dátum G1-G3 F1-F3 H1-H3 E1-E3
01    Feb 04-08 HP BA BA BA Bauer Pál dr, Szikla Károly dr
04    Feb 25-Már 01 HP BA BA BA
Bauer Pál dr, Szikla Károly dr
07    Már 18-22 HP BA BA BA
Bak Judit dr
10    Ápr 15-19 HP BA BA BA Ambrus Attila dr
12    Ápr 29-Máj 03 HP BA BA BA
Csanády László dr, Léránt István dr
HP = Hári Pál előadó
BA = Beznák A előadó

Az első, negyedik, hetedik, tizedik és a tizenkettedik oktatási héten a csoportok (E1-E3, F1-F3, G1-G3, H1-H3) szemináriumi foglalkozásokon vesznek részt. A szemináriumok a gyakorlatok időpontjában, de a táblázatban felüntetett helyen kerülnek megtartásra. Az ezekről való távolmaradás gyakorlati hiányzásnak minősül.

Gyakorlati tematika csoportonként!

Gyakorlati, szemináriumi tematika


Hét

Időpont

Gyakorlat / szeminárium

1

02.04-02.08.

Szerkezet és funkció I: Szénhidrátok (szeminárium) (Szikla Károly, Bauer Pál)

2

02.11-02.15.

Fehérjék vizsgálata: Fehérjék reverzibilis és irreverzibilis kicsapása, színreakcióik, a fehérjék mennyiségi meghatározása (gyakorlati foglalkozás)

3

02.18-02.22.

Aminosavak elektrometriás titrálása (gyakorlati foglalkozás)

4

02.25-03.01.

Hemoglobin, mioglobin (szeminárium) (Szikla Károly, Bauer Pál)

5

03.04-03.08.

Enzimkinetikai mérések ureáz enzimmel: A szubsztrát koncentráció hatása az enzimaktivitásra, a KM és Vmax értékek meghatározása, az enzimaktivitás gátolhatósága kompetitív és non-kompetitív gátlószerrel (Ureáz) (gyakorlati foglalkozás)

6

03.11-03.13.

Biokémiai vizsgálati módszerek I: Gélszűrés

7

03,18-03.22.

Sejtbiológia (szeminárium) (Bak Judit)

8

04.02-04.05.

1. demonstráció

9

04.08-04.12.

Biokémiai vizsgálati módszerek II: Gélelektroforézis

10

04.15-04-19.

Szerkezet és funkció II: Vitaminok (szeminárium) (Ambrus Attila)

11

04.22-04.26.

Molekuláris biológia I: A ß-galaktozidáz indukció vizsgálata

12

04.29-05.03.

Szerkezet és funkció III: Lipidek (szeminárium) (Csanády László, Léránt István)

13

05.06-05.10

2. demonstráció

14

05.13-05.17

Molekuláris biológia II: A pGL3 basic vektor restrikciós emésztése és gélelektroforézise

Gyakorlati tematika

 • Fehérjék vizsgálata: Fehérjék reverzibilis és irreverzibilis kicsapása, színreakcióik, a fehérjék mennyiségi meghatározása
 • Aminosavak elektrometriás titrálása
 • Enzimkinetikai mérések ureáz enzimmel: A szubsztrát koncentráció hatása az enzimaktivitásra, a KM és Vmax értékek meghatározása, az enzimaktivitás gátolhatósága kompetitív és non-kompetitív gátlószerrel (Ureáz)
 • Biokémiai vizsgálati módszerek I: A gél szűrés elvi alapjai és felhasználása
 • Biokémiai vizsgálati módszerek II: A gélelektroforézis elve. Szérumfehérjék szétválasztása poliakrilamid gélelektroforézissel. Fehérjék elválasztása és azonosítása immun-blot technikával
 • Molekuláris biológia I: A ß-galaktozidáz indukció vizsgálata
 • Molekuláris biológia II: A pGL3 basic vektor restrikciós emésztése és gélelektroforézise

A szemináriumi tematika

 • Szerkezet és funkció I: Szénhidrátok
 • Hemoglobin, mioglobin
 • Sejtbiológia I.
 • Szerkezet és funkció II: Lipidek
 • Szerkezet és funkció III: Vitaminokaa