Demonstrációk - 2013 - 2014 tanév 1. félév

Évközi számonkérések, demonstrációk

,


A 2013-2014. tanév I. félévében két alkalommal kerül sor tanulmányi számonkérésre. A 6. oktatási héten (október 14-18) és a 13. oktatási héten (december 2-6) kerül sor a demonstrációk megírására.

A demonstrációs dolgozatban elméleti és gyakorlati tananyaggal, kémiai számításokkal kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, a kapott válaszokat osztályozzuk. A félév elismerését jelentő 'aláírás' (index és neptun rendszer) egyik feltétele két, legalább elégséges osztályzat megszerzése.

Esetleges elégtelen demonstrációs jegy javítására, betegség miatt elmaradt demonstráció pótlására intézetünk 2 lehetőséget biztosít. A pót-demonstráció időpontját, helyszínét az érintett hallgatókkal folytatott egyeztetést követően a gyakorlatvezető állapítja meg.

.

,
,
,