INTÉZET

Az 1635-ben Pázmány Péter alapította Nagyszombati Egyetemet Mária Terézia emelte a magyar királyi egyetem rangjára 1769 július 17-én, mely 1777-ben költözött Budára.

1950. szeptember 17-én az egyetem Pázmány Péter helyett Eötvös Loránd nevét vette fel. A következõ évben pedig a minisztertanács önálló egyetemekké alakította az ország tudományegyetemeinek orvosi karait.

Ezzel 1951. február 1-én megalakult az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem. Egyidejûleg az új intézmények a Vallási és Közoktatási Minisztérium, illetve a Mûvelõdési Minisztérium hatáskörébõl átkerültek az újonnan felállított Egészségügyi Minisztériumhoz. A gyógyszerképzés az Eötvös Lóránd Tudományegyetemrõl 1951-ben került végleg az orvosegyetemre, 1952-ben pedig megindult az új rendszerû fogorvosképzés. Az egyetemen belül 1955-ben 3 kart alakítottak ki (Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, Gyógyszerésztudományi). 1955. szeptember 1-én létesült a rektorátus.

1969. november 7-én, az Orvoskar alapításának 200. évfordulóján
az egyetem felvette Semmelweis Ignác nevét.

Az intézetet 1871-ben Élet- és Kórvegytani Intézet néven alapították, amelyet 1945-ben Szent-Györgyi Albert szervezett újjá Biokémia Intézetként, később nevét II. számú Kémiai-Biokémiai Intézetre változtatták, 1996-ban kapta jelenlegi elnevezését. 

Intézetünk 2008 szeptemberéig a Budapest VIII., Puskin utca 9 szám alatt működött.  2007 júniusában adtuk át a Puskin utca 11 szám alatti épület III. emeletén található kutatólaboratóriumainkat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. A Puskin utca 11 szám alatt található orvosi kémia hallgatói laboratóriumok ekkor költöztek ideiglenesen vissza a Puskin utca 9 szám II. emeletére.

Az Orvosi Biokémia Intézet, négy másik intézettel ( Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Élettani Intézet, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet,  Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) együtt költözött az EOK - Elméleti Orvostudományi Központ - új épületbe, és modern környezetben és infrastrukturában folytathatja magas szintű kutatási és oktatási tevékenységét.

Az intézet korábbi igazgatói:
Plósz Pál 1871-1902
Tangl Ferenc 1903-1914
Hári Pál  1915-1933
Farkas Géza  1933-1934
Szent-Györgyi Albert 1945-1947
Straub F. Brúnó  1947-1949
Szörényi Imre  1950-1953
Székessyné Hermann Vilma 1954-1973
Horváth István 1973-1990

Előző oldal: Üdvözöljük!
Következő oldal: Elérhetőségek, munkatársak