Vizsgajelentkezés

Semmelweis Egyetem Neptun portál

A vizsgaidőpont módosítás

A Neptun rendszerben több, mint 24 órával a vizsga előtt szabadon módosítható. A vizsga előtt 1 napon belül és a vizsga után 3 naptári napon belül orvosi vagy egyéb hivatalos igazolás bemutatásával töröljük a hallgató vizsgajelentkezését.
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: orvosi vagy egyéb igazolás

A számonkérhető tananyag

A félév végi írásbeli kollokvium anyaga az előadásokon hallott és tankönyvben szereplő fehérje, enzimológia, bioenergetika, szénhidrát és egy rész lipidanyagcsere.
40 tesz és 5 szöveges-képletes kérdésre kell válaszolniuk.

A vizsgaosztályzat kialakításának módja

Elégtelen: teszt <=20 és esszé <= 10 és összpontszám <30
elégséges teszt >= 20 és teszt >= 10 és összpontszám 30-38
közepes: 39-47
jó: 48-56
jeles: 57-75
A dolgozatok bónuszpontjai a teszpontszámokat növelik.