A vizsgáról

Időpontok

A 2010. szeptember 6-tól december 10-ig terjedő szorgalmi időszakot a 2010 december 13-tól a 2011 január 21-ig tartó vizsgaidőszak, valamint a 2010 január 24-28 közötti utóvizsga-időszak követi.

A vizsgaidőszak során orvosi kémia tárgyból szóbeli vizsgát tartunk minden hétfőn, szerdán, valamint minden második pénteken. Ettől eltérünk a karácsonyi ünnepek és az újesztendő időszakában. Intézetünk hivatalos vizsganapjait az egyetemi Neptun portálon hirdetjük meg.

Vizsgáztatók, tételek

Dr. Bak Judit, dr. Bauer Pál, dr. Léránt István és dr. Szikla Károly. Magasabb hallgatói létszám és több beosztott vizsgáztató esetén a vizsgáztató személyéről sorsolással döntenek.

A vizsgázók hat vizsgatétel húznak ki: 1 gyakorlati, 2 általános kémia, 2 szerves kémia és 1 szervetlen kémia kérdést.

Távolmaradás, betegség

A vizsgáról való távolmaradás következménye a n.j.m. (nem jelent meg) bejegyzés az indexbe, ami a vizsgalehetőségek számát csökkenti. Amennyiben a hallgató 3 napon belül e-mailben, telefonon jelzi távolmaradásának okát, (egészségügyi, stb), a tvsz szabályai szerint törölhetjük a n.j.m. bejegyzést az elektronikus rendszerből, illetve nem kerül a n.j.m megjegyzés az indexbe bevezetésre.


A vizsgajelentkezés

Vizsgajelentkezés, vizsgaidőpont módosítás is NEPTUN-portál segítségével történik. (Szabályozás a hatályos Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban, illetve a NEPTUN-portál idevágó szabályai szerint).

Segítség

A vizsgajelentkezéssel, adminisztrációval kapcsolatos gond esetén az I. éves hallgatók tanulmányi felelőse – dr. Léránt István -. elérhető a +36-20-6632267 telefonszámon; gondjaikat e-mailben is jelezhetik.

A vizsgák helyszíne

A vizsgák az Orvosi Biokémia Intézet (biokémia) gyakorló helységeiben – ezek nem azonosak a kémia gyakorlat helyszínével – Budapest IX, Tűzoltó utca 37-47. I. emelet „C” folyosó reggel 8:00 órakor kezdődnek.

A vizsga feltételei


Vizsgarend