.
.
.

A második demonstráció megírására a 13. oktatási héten (2010. november 29-december 3) között, gyakorlati időben kerül sor.

Tananyag:

A 7. és 12. oktatási hét között elhangzott előadási, konzultációs és gyakorlati tananyag. Az írásos számonkérés során 5 elméleti (1 elektrokémia, 1 termodinamika, 1 reakciókinetika és 2 szerveskémia) kérdést, valamint 5 számítási/képletrajzolási feladatot (3 elektrokémia, 1 termodinamika, 10 szerves vegyület képletének felírása) kell a hallgatóknak megválaszolni, megoldani.

A hallgatók írásos munkáit osztályozzuk (klasszikus öt jegyű minősítés). A félév elismerésének feltétele kettő, legalább elégséges demonstrációs dolgozat, és 3, vagy annál kevesebb hiányzás a 14 hetes félév során.

A demonstráció idején beteg hallgatók, a sikertelen demonstrációt író hallgatók számára intézetünk pótdemonstrációs lehetőséget biztosít. Ezek időpontját a gyakorlatvezető állapítja meg.

.
.

.