Tárgynév: Orvosi kémia

Tárgyfelelős: Dr. Ádám Veronika intézetigazgató

Neptunkód: AOKOBI001_1M

Kreditpont: 6

Óraszám

Tanulmányi felelős: dr. Léránt István

Tanévbeosztás: 2010-2011 tanév I. félév