.
.
.

Az első demonstrációra a hatodik oktatási héten (2010. október 11-15), gyakorlati időben kerül sor.

Az írásos számonkérés során a hallgatók 5 elméleti és 5 gyakorlati kérdést kapnak.

Tananyag:

Az első öt oktatási hét elméleti, konzultációs és gyakorlati tananyaga, valamint az első öt gyakorlat során áttekintett számítási feladatok.

(Koncentrációkkal, mennyiségi analízissel [titrálással], erős és gyenge elektrolitok, pufferek pH értékének, valamint híg oldatok törvényeivel kapcsolatos számítások).

A hallgatók írásos munkáit osztályozzuk (klasszikus öt jegyű minősítés). A félév elismerésének feltétele kettő, legalább elégséges demonstrációs dolgozat, és 3, vagy annál kevesebb hiányzás a 14 hetes félév során.

A demonstráció idején beteg hallgatók, a sikertelen demonstrációt író hallgatók számára intézetünk pótdemonstrációs lehetőséget biztosít. Ezek időpontját a gyakorlatvezető állapítja meg.

.
.
.