.
.
.

A 2010-2011. tanév I. félévében két alkalommal kerül sor félévi tanulmányi számonkérésre. 2010 szeptember elején tesszük közzé az írásos demonstrációk időpontját, melyre a 6. és a 13. héten kerül sor.

A demonstációs dolgozat során az elméleti és gyakorlati tananyaggal, kémiai számításokkal kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, a kapott válaszokat osztályozzuk. A félév elismerését jelentő indexbeli és elektronikus aláírás feltétele a két, legalább elégséges osztályzat megszerzése, valamint a gyakorlatokon való jelenlét. (4, vagy annál több hiányzás esetén a hallgató félévét elismerni nincs módunk).

Esetleges elégtelen demonstrációs jegy javítására, betegség miatt elmaradt demonstráció pótlására intézetünk 2 lehetőséget biztosít. A pótdemonstráció időpontját, helyszínét a gyakorlatvezető állapítja meg.

A számonkérhető anyag leírását a demonstrációk időpontjának közzétételét követően az intézeti honlapon jelentetjük meg.