a
a
a
A londoni NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control) intézettel együttműködve, génmanipulációs technikák segítségével létrehoztuk a legspecifikusabb endogén vérrög-oldó enzim, a szöveti típusú plazminogén aktivátor (tPA) különféle szerkezeti variánsait. A tPA szerkezet/hatás összefüggéseit ilyen rekombináns enzim-változatokkal, domén-depletált és fluoreszcens fehérjével kapcsolt variánssal vizsgáltuk, amelyek segítségével meg tudtuk határozni az egyes domének konkrét szerepét különböző felépítésű vérrögökben, a lízis különböző stádiumaiban.
a
a
a
Ezek az ismeretek hasznosak lehetnek a jelenleg alkalmazottaknál nagyobb lítikus kapacitású rekombináns enzimek létrehozásához. Sőt, a lítikus rezisztencia legfontosabb oki tényezőinek felismerése támpontot adhat a fibrin legellenállóbb szerkezeti elemeit specifikusan célzó terápiás megoldások tervezéséhez. A tPA jelentős fibrin-dependens lítikus hatékonysága jobban magyarázható a különböző szerkezeti domének újonnan azonosított szerepével. Eredményeink tanúsága szerint mind a fibrinszálak kezdeti jellege, mind a tPA és – a fibrinolízis alatt dinamikusan változó szerkezetű – fibrin közötti interakció-sorozat befolyásolja az oldási folyamatot és lehetőséget ad annak szabályozására. A finomabb szerkezetű fibrin jobb plazminogén aktivációs felszínt jelent, másfelől lítikus rezisztenciája magasabb.a
a
a